ЦИРК ӨНӨРҮНҮН ТАРЫХЫ
Цена: 0 с

«Кытай баалуулуктары» сериясы:

ЦИРК ӨНӨРҮНҮН ТАРЫХЫ

 

 

Автор: Жиа Хужун

Кытай тилинен которгон: А. Малабекова

Редактор: Н. Осмонова

ISBN 978-9967-9168-9-0

 

Цирк – бул адамдын кыял-чабыты ишке ашкан искусство деп бекеринен айтылбаса керек. Цирк майданынан балалыгыбыздагы жомоктордун жанданганын көрөбүз. Ар бирибиз кичинекей чагыбызда эч кимге айтпаган кыялдарыбыздын каарманы элек. Цирк өнөрүнүн кеңири тароосу адамдардын кереметке ишенүүсү, кынтыксыздыкка умтулуусу менен байланыштуу болгон. Ал адамдарды күнүмдүк көр тириликтен жомоктор, табышмактар дүйнөсүнө алып барат. Байыркы убактарда эле майрам күндөрү Египет, Греция, Индия, Кытай мамлекеттеринде шаар аянттарында акробаттар, дарчылар, көз боëмочулар, чабандестер, жаныбарларды үйрөтүүчүлөр оюн көрсөтүшкөн. Бул байыркы сүйүктүү оюндар ушул күнгө чейин сакталып келди. Мына ушул цирк искусствосунун качан, кайдан келип чыккандыгы тууралуу кытай булактарынан чогултулган тарыхый маалыматтарды окурмандарга тартуулайбыз. 

Китеп кытай таанууга кызыккан бардык окурмандарга сунушталат.

В корзину