ЧАЙДЫН ТАРЫХЫ
Книги > Искусство
Цена: 0 с

«Кытай баалуулуктары» сериясы:

ЧАЙДЫН ТАРЫХЫ

 

 

 

Автор: Ву Шаохуи

Кытай тилинен которгон: А. Темиркан кызы

Редактор: К.С. Аркабаев

ISBN 978-9967-9207-5-0

 

Ар бир дасторкондо туруктуу орду бар чай суусундугун сүйүп ичпеген адам сейрек. Ошентсе да буркураган жыпар жыттуу чай жалбырагын адамдар качан иче баштаганын, кандайча жалпы адамзат баалуулугуна айланганын көбүбүз биле бербейбиз. Колуңуздагы китептен чайдын узак тарыхы менен таанышасыз, анын түрлөрү жана демдөө ыкмалары кандайча өзгөрүп жүрүп отурганын билесиз. Ошондой эле чай маданияты кандайча калыптанганын, байыркы кытай императорлору кандай чай ичкенин, чай салтанаттары, мелдештери кандайча өткөрүлгөнүн, чай тууралуу уламыштарды, окуяларды окуйсуз, дегеле чай жөнүндө көптөгөн маалыматтарга ээ болосуз.

 Бул жыйнак  кытай тилинен түз которулуп, окурмандардын кеңири чөйрөсүнө арналды.

В корзину