Макал-Лакаптар. Нуска сөздөр. Накыл кептер. Залкар ойлор.
Книги > Культура
Цена: 300 с

Эл ичинде чети оюлбаган бул руханий байлыгыбыздын мүмкүн болушунча толугруаак жыйнагын түзүүгө аракет жасадык. Элдик педагогикалык башаты аталган нуска сөздөрү, айрым кыргыз ойчулдарынын акыл берметтерин да биринчи жолу бул жыйнакка кошуп бердик.

Пайдаланууга оңой болсун үчүн макал-ылакаптар жана нуска сөздөр алфавит тартибинде жайгаштырылды. Китеп жалпы окурмандарга арналат жана “Адеп” сабагы үчүн да табылгыс колдонмо болуп эсептелет.

В корзину